ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Πολλοί άνθρωποι, όταν πούν κάποιο μυστικό παρακαλούν το συνομιλητή τους και τον ορκίζουν να μην το ανακοινώσει σε κανέναν άλλο, δείχνοντας μ' αυτό ότι έκαναν κάτι άξιο κατηγορίας. Φ-Αγ.Μάξιμου Ομολ.15Ε-197
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. «Τὰ μυστικὰ νὰ τὰ λέμε μυστικὰ καὶ τὰ ἅγια μὲ τρόπο ἅγιο, καὶ νὰ μὴ τὰ ἀπευθύνουμε σὲ βέβηλα αὐτιὰ ποὺ δὲν εἶναι κοινολογήσιμα...». Ἔργα Ἀγ.Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 7,303
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αὐτὸς ποὺ κρατεῖ τὸν λόγο μὲ πολλὴ μυστικότητα, θὰ ζήσει πολὺ εὐχάριστα. Ἔργα Ἀγ.Ἰ. Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 7,455
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἄκουσες, λέει, κάποιον λόγο; Νὰ πεθάνει μαζί σου. Ξέχασέ τον, καταχώνιασέ τον. Μὴ τὸν ἐπιτρέπεις νὰ βγεῖ ἔξω, οὔτε νὰ κινηθεῖ καθόλου. Σκότωσε αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε· παράδωσέ το στὴ λήθη, γιὰ νὰ γίνεις ἴδιος μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν τὸν ἄκουσαν. Ἔργα Ἀγ.Ἰ. Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 7,455
Φίλωνος. Οἱ φλύαροι, διασπώντας αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε νὰ μένουν μυστικά, σὰν νὰ διακατέχονται ἀπὸ ἀκατάσχετη φλυαρία, τὰ ἀποκαλύπτουν σὲ αὐτιὰ ποὺ δὲν εἶναι ἄξια νὰ τὰ ἀκούσουν. Ἔργα Ἀγ.Ἰ. Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 7,455

Δεν υπάρχουν σχόλια: