ΠΕΡΙ ΜΩΡΩΝ & ΑΝΟΗΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΩΡΩΝ & ΑΝΟΗΤΩΝ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. Θεωρῶ κενούς καὶ ἀνοήτους ὄχι ἐκείνους ποὺ θεωρούνται τέτοιοι, ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ παραμένουν σὲ κάποιο κακὸ, αλλὰ ἐκείνους ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται καὶ μεταπηδοῦν με εὐκολία ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ὅπως οἱ ἐλαφροὶ ἄνεμοι ποὺ ἀλλάζουν κατευθύνσεις, ἢ ὅπως οἱ μεταβολὲς καὶ οἱ παλίρροιες τῶν Εὐρίπων ἢ ὅπως τὰ ἄστατα κύματα τῆς θαλάσσης. (Γρηγοριανὸν Ταμεῖον σελ. 104) (ΕΠΕ 1,262)

Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἕνας Γέρων ἀσκητὴς εἶπεν·  ὅποιος γίνῃ, χάριν τοῦ Κυρίου μωρός, ὁ Κύριος θὰ τὸν κάνῃ σοφόν! Εὐεργ. Α-271
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Γέρων ἔλεγεν· ἢ νὰ ἀποφεύγῃς, διὰ τῆς φυγῆς, τοὺς ἀνθρώπους, ἢ νὰ ἐμπαίζῃς τὸν κόσμον, μὲ τὸ νὰ παρουσιάζῃς τὸν ἑαυτόν σου τὰς περισσοτέρας φορὰς ὡς μωρόν. Εὐεργετινὸς Β-28

Δεν υπάρχουν σχόλια: