ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΙΑΣ
Ἀγ.Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Βραδὺ πρὸς ὑπόνοιαν κακοῦ τὸ πρὸς κακίαν δυσκίνητον. (Εἶναι δύσκολο νὰ ὑποψιασθῇ τὸ κακὸ ἐκεῖνος ποῦ μὲ δυσκολία στρέφεται στὴν κακία). Ἀγ.Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Λογ.ιβ΄. Εἰς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ... ΕΠΕ 1,312
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἀββᾷ Ποιμένος. «Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν ἔδωσεν ἐμπιστοσύνην ἀκούσας τὰς αἰσχρὰς κραυγὰς τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων, ἀλλ’ ἐπείσθη μόνον ἐφ’ ὅσον εἶδε τὴν  κατάστασιν μὲ τοὺς ὀφθαλμούς του· πῶς λοιπὸν ἡμεῖς νὰ βασιζώμεθα εἰς τὰ λεγόμενά τινος;» Εὐεργετινὸς Γ-25

Δεν υπάρχουν σχόλια: