ΠΕΡΙ ΘΡΗΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΘΡΗΝΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Άξιοι για θρήνους δεν είναι οί πάσχοντες, αλλά οι ποιούντες κακώς. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Β-234
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Περισσότερο από όλους πρέπει να θρηνούμε εκείνους πού κατεργάζονται κακό για τον πλησίον τους. Γιατί αυτοί επισύρουν εναντίον τους την οργή του Θεού. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Β-233

Δεν υπάρχουν σχόλια: