ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η απράγμων ησυχία αρμόζει τώ εγκρατή ανάγκη δε αυτόν καί τούς όχλους φεύγειν, καί τήν τύρβην, ίνα καί τον νούν απερίσπαστον έχει, καί τήν καρδίαν ατάραχον. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-296
Αγ.Νεκτάριος Βίος ήσυχος καί απράγμων, χρημάτων πολλών περιφανέστερος. Ο σοφός ηρεμίαν καί απραγμοσύνην και σχολήν μεταδιώκει, ίνα τοίς θείοις θεωρήμασιν ησυχία εντύχει. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-296

Αγ.Νεκτάριος Ο Θεός επιβλέπει επί τόν πράον και ησύχιον και τρέμοντα τούς λόγους αυτού. Η ησυχία καθάρσεως αρχή τή ψυχή γίνεται. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-296
Αγ.Νεκτάριος Η ησυχάζουσα ψυχή καί τών έξωθεν πραγμάτων απηλλαγμένη ακριβέστερον τών οικείων αγαθών ή κακών επαισθάνεται. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-297
Αγ.Νεκτάριος Εν τή ησυχία κατορθούται η μετάνοια καί έξωθεν αυτής ουδέν . αδύνατον γάρ τόν εν θορύβω στρεφόμενον επιγνώναι εαυτόν και αισθανθεί το πλήθος και το βάρος τών εαυτού αμαρτιών. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-297
Αγ.Νεκτάριος Η ησυχία φέρει τήν σιωπήν, η δε εύκαιρος σιωπή μήτηρ ούσα τών σοφώτατων εννοιών, απογεννά αυτάς διά τής πρός Θεόν αδιαλείπτου και απερισπάστου συντυχίας. ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ-297
Αγ.Νεκτάριος Η ησυχία τόν νούν έσοπτρον ακηλίδωτον απεργάζεται συνοδευομένη υπό τής τελείας αυταπαρνήσεως. Γν.Αὐτ.297
Ἀγ.Νείλου. Βίος ἡσύχιος, χρημάτων πολλῶν περηφανέστερος. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,268
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ.Ἡ ἀπράγμων ἡσυχία τῆς ἐν πράγμασιν περηφανείας τιμιωτέρα. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,266
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ.Πρέπει καὶ νὰ ἡσυχάζει κανείς λίγο, ὥστε μὲ ἀθόλωτο τὸν νοῦ του νὰ συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεό, καὶ νὰ ἀποσπᾶ τὸ νοῦ του ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παραπλανοῦν. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,267
Μεγ.Βασιλείου. Ἡ ἡσυχία εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ ἀρχὴ τῆς καθάρσεως, καὶ ὅπως τὰ θηρία δαμάζονται εὔκολα ὅταν χαϊδεύονται, ἔτσι καὶ οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ ὀργὲς καὶ οἱ λύπες καὶ οἱ φόβοι, τὰ δηλητηριώδη κακὰ τῆς ψυχῆς, ὅταν κατευνάζονται μὲ τὴν ἡσυχία καὶ δὲν ἐξαγριώνονται μὲ τὸν ἐρεθισμό, καταλαγιάζουν εὐκολώτερα μὲ τὴ δύναμη τοῦ λόγου. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,267
Αγ.Ιωάν.Χρυσ.Ἰδιαίτερα τότε ἐπιτίθεται ὁ διάβολος, ὅταν βλέπει ὅτι εἴμαστε ἀπομονωμένοι καὶ ζοῦμε μόνοι μας. Ἁρμόζει στὸν ἐγκρατῆ νὰ ἀποφεύγει τὸ πλῆθος, γιὰ νὰ ἔχει ἀπερίσπαστο τὸν νοῦ του καὶ τὴν καρδιά του ἥσυχη. Διότι μέσα στὰ πλήθη ὑπάρχει μεγάλη ἀναταραχή. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,267
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Στους ανθρώπους που παιδαγωγούνται από την χάρη του Αγ.Πνεύματος, αρμόζει η ησυχία και η καλή τάξη. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Γ-89
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός θέλει η ίδια η καρδιά μας να βρίσκεται σε κατάσταση γαλήνης και ησυχίας. Η αγάπη της ησυχίας είναι χαρακτηριστικό αυτών που παιδαγωγούνται από τη Χάρη του Αγ.Πνεύματος. Αγ.Ιωάν.Χρυσ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ησυχία εμπλουτίζει εσωτερικά τον άνθρωπο, τον βοηθά να στοχαστεί και να εγγίσει το Θεό. Η ησυχία είναι απαραίτητη για να καρποφορήσει η διδασκαλία. Αγ.Ιωάν.Χρυσ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ανέβηκε στο όρος ο Χριστός, γιά να μάς διδάξει ότι, γιά να βρούμε ανάπαυση πρέπει να αποφεύγουμε τούς θορύβους και τήν σύγχηση που υπάρχει στόν κόσμο . γιατί η ησυχία είναι κατάλληλη προς φιλοσοφίαν. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Γ-90
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Κύριος δεν απεύφεγε το πλήθος, αλλά όταν επρόκειτο να προσευχηθεί ή να συζητήσει με τους μαθητές Του απεσύρετο σε έρημους τόπους. Αγ.Ιωάν.Χρυσ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί δέν συντελεί στήν απομόνωση τού ανθρώπου μόνον η ερημιά, αλλά καί η φιλοσοφημένη σκέψη. Έτσι, καί ενώ κατοικούν οι άνθρωποι μέσα στίς πόλεις καί στούς θορύβους καί στίς αγορές, θά μπορούσαν νά είναι μόνοι τους, όταν αποφεύγουν τίς διεφθαρμένες συγκεντρώσεις καί παίρνουν μέρος στίς συνάξεις τών δικαίων. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Α-768
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Καλύτερα ψωμί και αλάτι με ησυχία και αμεριμνησία, παρά πολυτελή φαγητά που παραθέτονται μέσα σε περισπασμούς και φροντίδες. Φ-Αγ.Μάξιμου Ομολ.15Ε-207
Αγ.Μάρκος Ερημ Η ησυχία ωφελεί, επειδή διακόπτει τα κακά έργα. Εάν δε προσλάβη σε βοήθειά της και τις 4 αρετές (Μακροθυμία-ταπείνωση-αγρυπνία-εγκράτεια) δεν υπάρχει ουδέν συντομώτερον πρός στην απάθεια.  Φ-Αγ.Μάρκου Ερημήτου τ13,53
Αγ.Ισαάκ Συρ. Αν αγαπάς την μετάνοια, αγάπησε και την ησυχία . διότι η μετάνοια δεν πραγματοιείται χωρίς ησυχία. Αν κανείς αντιλέγει σ' αυτό, μη φιλονεικήσεις μαζί του. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-117
Αγ.Ισαάκ Συρ. Αν αγαπάς τήν ησυχία, τήν μητέρα τής μετανοίας, τότε αγάπησε ευχαρίστως καί τήν ελαφρή παραμέληση τού σώματος καί τίς στεναχώριες καί αδικίες πού προέρχονται από αυτήν. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-117
Αγ.Ισαάκ Συρ. Πόθος τής ησυχίας είναι η διαρκής αναμονή τού θανάτου. Ο εισερχόμενος στήν ησυχία χωρίς αυτήν τήν μελέτη, δέν μπορεί να βαστάξει αυτό πού με κάθε τρόπο οφείλουμε να υπομένουμε καί να καρτερούμε. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-117
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅπως στὴν ἡσυχία καὶ γαλήνη τῆς αἰσθητῆς θάλασσας κινεῖται καὶ κολυμβᾶ τὸ δελφίνι, ἔτσι καὶ στὴν ἡσυχία καὶ γαλήνη τῆς θάλασσας τῆς καρδιᾶς, μακριὰ ἀπὸ τὸν θυμὸ καὶ τὴν ὀργή, κινοῦνται διαρκῶς γιὰ εὐφροσύνη της τὰ μυστήρια καὶ οἱ θεῖες ἀποκαλύψεις. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-195
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν συνομιλία με τον Χριστό, αγαπά την μόνωσι, και όποιος αγαπά να μένει με τους πολλούς, αυτός είναι φίλος του κόσμου τούτου. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρου 8β-117
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρ. Ἡ ἡσυχία, ὅπως εἶπε ὁ Ἀγ.Βασίλειος, «εἶναι ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς». Ὅταν δηλαδὴ οἱ ἐξωτερικὲς αἰσθήσεις ἡσυχάσουν ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς ταραχὲς καὶ ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ περισπασμό, τότε ἡ διάνοια ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς περισπασμοὺς καὶ τὸν μετεωρισμὸ στρέφεται στὸν ἑαυτό της, ἡρεμεῖ, καὶ ἡ καρδιὰ ἀφυπνίζεται γιὰ νὰ ἐξετάση τὶς ἐσωτερικές ἔννοιες τῆς ψυχῆς. Κι’ ἂν ὁ ἄνθρωπος ὑπομείνη σ’ αὐτὰ ἐπιτυχῶς, ἀρχίζει σιγὰ σιγὰ νὰ προχωρῆ στὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρ. 8Γ-253
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅταν μεταβῆ κάποιος στὴν ἡσυχία, τότε ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ διακρίνη τὰ πάθη καὶ νὰ διερευνήση μὲ σύνεσι τὴν σοφία της. Τότε καὶ ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος ἀφυπνίζεται γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐργασία καὶ ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα ἀντιλαμβάνεται τὴν κρυφὴ σοφία ποὺ ἀνθεῖ μέσα στὴν ψυχή του. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρ. ΕΠΕ 8Γ-255
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ἐρώτησις.  Ποιὰ εἶναι ἐν συντομία ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς ἡσυχίας; Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία νεκρώνει τὶς ἐξωτερικὲς αἰσθήσεις καὶ διεγείρει τὶς ἐσωτερικὲς κινήσεις, ἐνῶ ἡ συναναστροφὴ μὲ τὰ ἐξωτερικὰ ἐνεργεῖ τὰ ἀντίθετα τούτων, δηλαδὴ διεγείρει τὶς ἐξωτερικὲς αἰσθήσεις καὶ νεκρώνει τὶς ἐσωτερικὲς κινήσεις. Φ-Αγ.Ισαάκ Σύρ. ΕΠΕ 8Γ-259
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρου. Νὰ μὴ συγκρίνῃς αὐτοὺς ποὺ πραγματοποιοῦν σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις εἰς τὸν κόσμον, μὲ αὐτοὺς ποὺ ἡσυχάζουν εἰς τὴν ἔρημον μὲ σαφῆ ἐπίγνωσιν τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ. Εὐεργετινός Δ-130
Ἁγίου Ἰσαὰκ. Νὰ ἀγαπήσῃς τὴν ἁργίαν, ποὺ ὀφείλεται εἰς τὴν ἡσυχίαν, περισσότερον ἀπὸ τὸν χορτασμὸν τῶν πεινασμένων  ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὴν ἐπιστροφὴν πολλῶν ἐθνῶν εἰς θεογνωσίαν. Διότι εἶναι προτιμότερον εἰς σὲ νὰ ἀπαλλάξῃς τὸν ἑαυτόν σου ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, παρὰ νὰ ἐλευθερώσῃς δούλους ἀπὸ δουλείαν. Εὐεργετινός Δ-130
Ἀγάπιος Μον. Ἡ γὰρ ἡσυχία καὶ ἀναχώρησις σὲ λυτρώνει ἀπὸ τρεῖς ἁμαρτίας, ἤγουν τῆς ὁράσεως, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς συντυχίας· καὶ μὲ τὴν σιωπὴν βοηθᾶσαι πολλά, καὶ φυλάγεις εὐλάβειαν, καὶ λυτροῦσαι διαφόρων ἁμαρτημάτων, ὁποῦ γεννοῦνται ἐκ τῆς πολυλογίας. Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία. 180-181
Μεγ.Ἀντωνίου. Αὐτὸς ποὺ κάθεται στὴν ἔρημο καὶ ἡσυχάζει ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τρεῖς πολέμους, τῆς ἀκοῆς, τῆς ὁμιλίας, τῆς ὁράσεως· πρὸς ἕνα μόνο ἔχει νὰ πολεμῆ, τὸν πειρασμὸ τῆς πορνείας. Ἀποφθέγματα Γερόντων ΕΠΕ τομ.1,47
Μεγ.Ἀρσενίου. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος, ὅταν εὑρισκόταν ἀκόμη στὸ παλάτι, προσευχήθηκε στὸ Θεὸ λέγοντας: Κύριε, διαφώτισέ με πῶς νὰ σωθῶ. Καὶ τοῦ ἦλθε φωνὴ ποὺ ἔλεγε : Ἀρσένιε, φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ σωθῆς.  Ὁ ἴδιος ἀφοῦ ἀναχώρησε στὸ μοναχικό βιο, προσευχήθηκε πάλι λέγοντας τὸν ἴδιο λόγο. Καὶ ἄκουσε φωνὴ ποὺ τοῦ ἔλεγε: Ἀρσένιε, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε· διότι αὐτὲς εἶναι οἱ ρίζες τῆς ἀναμαρτησίας. Ἀποφθέγματα Γερόντων - ΕΠΕ τομ.1,67
Ἕνας γέρων εἶπεν· ὅπως ἀκριβῶς εἰς δημόσιον δρόμον, ὁ ὁποῖος δηλαδὴ εἶναι στρωμένος καὶ καταπατεῖται συνεχῶς, δὲν ἀναπτύσσεται χλωρὸν χόρτον, οὔτε φυτρώνει ὅ,τι καὶ ἂν σπείρῃς, παρὰ μόνον εἰς τὸ ἀπάτητον ἔδαφος φυτρώνουν μὲ εὐκολίαν τὰ φυτά, ἔτσι γίνεται καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ἕως ὅτου εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων τοῦ κόσμου, ὁ νοῦς συνεχῶς ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰς ἐξωτερικὰς μερίμνας καὶ καταπατεῖται καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν κρυμμένα μέσα εἰς τὴν ψυχήν του. Ἐὰν ὅμως ἡσυχάσῃ ἀπερχόμενος μακρὰν παντὸς περισπασμοῦ καὶ τῶν φροντίδων, τότε βλέπει τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα φυτρώνουν μέσα του καὶ φαίνωνται καθαρὰ πλέον, ἐνῷ προηγουμένως αὐτὰ διέφευτον τὴν προσοχήν του, ἂν καὶ ἦσαν μέσα του καὶ διαρκῶς εἰς αὐτὰ περιεπάτει καὶ κατεγίνετο. Εὐεργετινὸς Α-200
Ἀντιόχου τοῦ Παντέκτου. Μοναχός, ποὺ ἀγαπᾷ καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἡσυχίαν, ἀγαπᾶται ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐπειδὴ καὶ αὐτός, ἀπὸ ἰσχυρὰν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν, μόνον μὲ Αὐτὸν ἐπικοινωνεῖ διὰ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς· καίτοι δὲ ζῇ καὶ πορεύεται ἐπάνω εἰς τὴν γῆν, ἐν τούτοις ὁ εὐσεβὴς λογισμός του ἀνατρέχει συνεχῶς εἰς τὰ οὐράνια καὶ ὁ νοῦς του φροντίζει ἐξ  ὁλοκλήρου πῶς νὰ ἀρέσῃ μόνον εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ καταστῇ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐεργετινός Δ-120
ΕὐαγρίουΚόπτε τὶς σχέσεις τῶν πολλῶν, μὴ τυχὸν ὁ νοῦς σου γίνη πολυάσχολος καὶ ταράξη τὸν τρόπο τῆς ἡσυχίας. Ἀποφθέγμ. Γερόντων - ΕΠΕ τομ.1,233
Ἰσιδώρου.Σὲ μένα τὴ μέτρια γνώση μοῦ τὴν ἔδωσε ἡ ἀναχώρηση στὴν ἀπομόνωση. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ περιφέρεται μέσα στοὺς θορύβους καὶ θέλει νὰ γνωρίσει τὰ οὐράνια πράγματα, λησμονεῖ ὅτι ὁ σπόρος ποὺ σπέρνεται μέσα σὲ ἀγκάθια συμπνίγεται ἀπὸ αὐτά, καὶ αὐτὸς ποὺ δὲν ἀπαλλάσεται ἀπὸ αὐτά, δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν Θεό. Φ-Ἀγ.Ἀναστασίου Σιν. ΕΠΕ 13β-57
Φίλωνος.Ὁ σοφὸς ἡρεμίαν καὶ  ἀπραγμοσύνην καὶ σχόλην μεταδιώκει, ἵνα ἐν τοῖς θείοις θεωρήμασιν ἐν ἡσυχία ἐντύχη. Ἔργα Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 6,268

Δεν υπάρχουν σχόλια: