ΠΕΡΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ
Σειρ-9,8 Απόστρεψον οφθαλμόν από γυναικός ευμόρφου και μη καταμάνθανε κάλλος αλλότριον εν κάλλει γυναικός πολλοί επλανήθησαν και εκ τούτου φιλία ως πύρ ανακαίεται. Σειρ-9,8
Αγ.Νικόδημος Φύλαττε καλώς την ορασίν σου, διότι η αίσθησις αύτη και ούσα λεπτοτέρα, διά τούτο και γνωστικωτέρα και επειδή γνωστικωτέρα, διά τούτο και παρά του νόος ποθεινοτέρα, και επειδή ποθεινοτέρα, διά τούτο και τά είδωλά της βαθύτερα ζωγραφίζει επί της πυξίδος της φαντασίας· και διότι βαθύτερον, διά τούτο και μετά περισσοτέρας δυσκολίας εξαλείφονται. Σ. Εγχειρ-66
Αγ.Νικόδημος Ει δε φθάσει ο τοιούτος κλέπτης ποτέ και σε συναρπάσει αγωνίσθητι κάν να μην αφήσεις είδωλον της Αφροδίτης, ήτοι της αισχράς επιθυμίας, να τυπωθεί είς την ψυχή σου. Πώς; ή προς τον Θεόν καταφεύγων διά της προσευχής, ό και ασφαλέστερον· ἢ είς άλλο τι νόημα πνευματικόν στρέφων την φαντασίαν σου, ίνα φαντασίαν την φαντασίαν & είδωλον το είδωλον εξαλείψει. Συμβουλ. Εγχειρίδιον-64
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί δέν είναι τόσο μεγάλος ο κόπος το νά μήν βλέπει κανείς ωραία γυναίκα, όσος είναι ο κόπος να βλέπει κανείς ωραία γυναίκα και να συγκρατείται. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Β-117
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν θέλεις να βλέπεις και να τέρπεσαι, κοίταζε την γυναίκα σου και αγάπα την ερωτικά συνεχώς . κανείς νόμος δεν το εμποδίζει. Π.ανθ.Αγ.Ι.Χρυσοστ.Β-806
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Κλεῖσε τὰ μάτια σου ἀπὸ τὶς τέρψεις τοῦ βίου, γιὰ νὰ καταξιωθῆς ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ βασιλεύη στὴν καρδιά σου ἡ εἰρήνη του. Ἐγκρατεύσου ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ βλέπουν τὰ μάτια σου, γιὰ νὰ καταξιωθῆς τῆς πνευματικῆς χαρᾶς. Φ-Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου ΕΠΕ τομ. 8β-221
Αββά  Ησαϊου Φύλαξε τους οφθαλμούς σου, και η καρδία σου ου μη βλέψη πονηρά. Φ-Αββά  Ησαϊου-τ12,60

Δεν υπάρχουν σχόλια: