ΠΕΡΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΥ ἢ ΜΕΤΕΩΡΙΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΥ ἢ ΜΕΤΕΩΡΙΜΟΥ
Ευάγριος. Να μην νικήσει η επιθυμία του ρεμβασμού την πρόθεσή σου. Γιατί λέγει (Σοφ.Σειρ. 4,12), η επιθυμία του ρεμβασμού βλάπτει τον άκακο νού. Φ-Ευαγρίου-τ11Α,69
Ἀγ.Ἰσαάκ ΣύρουὍπως δὲν γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητέρα, ἔτσι δὲν γεννῶνται τὰ πάθη χωρὶς τὸν μετεωρισμὸ τῆς διανοίας, οὔτε ὑπάρχει τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς μετεωρισμὸ τῆς διανοίας. Φ-Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου ΕΠΕ 8Γ, 125
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου Ἡ ἔλλειψις τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδημοσύνης γίνεται αἰτία νὰ ρεμβάζη διαρκῶς ὁ νοῦς καὶ λόγω τῆς ἀπομα-κρύνσεως τοῦ φόβου ἀπὸ τὴν ψυχὴ ἡ ζυγαριὰ τῆς διανοίας κινεῖται ἐλεύθερα ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Φ-Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου ΕΠΕ 8Α, 101-103
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου Ὅποιος ἐμμένει στὶς ματαιότητες καὶ στοὺς ρεμβασμοὺς μὲ ψυχὴ καὶ σῶμα εἶναι πόρνος, ὅποιος συμφωνεῖ καὶ ἀσχολεῖται στὰ ἴδια μὲ αὐτὸν εἶναι μοιχός, καὶ ὅποιος ἐπικοινωνεῖ μὲ αὐτὸν εἶναι εἰδωλολάτρης. Φ-Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου ΕΠΕ 8Β, 203

Δεν υπάρχουν σχόλια: