ΤΑ 7 ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΟΓΜΑΤΑ
ΤΑ 7 ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
1)Τὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Δόγμα.
2) Ἡ Θεότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3) Ἡ Ἔνσαρκος Οἰκονομία.
4)Ἡ Παρθενία τῆς Θεοτόκου.
5)Ἡ προσκύνησις τῶν Ἁγίων Εἱκόνων.
6)Ἡ Ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
7)Ἡ μέλλουσα ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: