Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ "ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ "ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
Αὐτήν τήν προδοτική ὁμολογία τοῦ διαβόλου κάνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος μέ γλῶσσα πού μοιάζει, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Μάξιμος, μέ "ξίφος δίστομον καί ξυρόν ἠκονιμένον....ψυχάς σφάζουσαν καί εἰς πέταυρον ἅδου καί βάραθρον σκότους παραπέμπουσαν", καί ὅμως Ἑλλαδίτες Ἱεράρχες, ἐν οἷς, δυστυχῶς, καί λεγόμενοι παραδοσιακοί, ὡς ὁ πολύς Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὁμοῦ μετά τῶν
ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τόν ὑποδέχονται ἀνά τήν Ἑλλάδαν ὡς μεσσία, ἀναρτῶντες πανώ μέ τήν φράση "Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου"! Ποιόν; Τόν οὐνίτη πατριάρχη, τόν ἀντί-χριστον (καί μή θεωρηθεῖ ὑπερβολικός ὁ λόγος δι' αὐτόν) ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει νά τόν θεωροῦν καί ἀναγνωρίζουν ὡς (ἄκουσον-ἄκουσον!) "ἀρχηγό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", θέτων ἑαυτόν, ὡς ὁ ἀδελφός του ἐν τῆ ἀποστασίᾳ πάπας, ἀντί τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας καί αἰωνίας Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας! 

Δημ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος.

Πηγή blog  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ : http://epistrofi-sotiria.blogspot.gr/2017/04/blog-post_26.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: